Kaki Furai - かきフライ - Hào nhật chiên bột xù - Breaded Fried Oyster (3Pcs) Xem lớn hơn

Kaki Furai
Hào nhật chiên bột xù

110,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Kaki Furai - Hào nhật chiên bột xù

Kaki Furai - Hào nhật chiên bột xù