Tori Tatsutaage - 鶏竜田揚げ - Thịt gà chiên giòn - Fried Chicken Xem lớn hơn

Tori Tatsutaage
Thịt gà chiên giòn

110,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Tori Tatsutaage - Thịt gà chiên giòn

Tori Tatsutaage - Thịt gà chiên giòn