Ikura Temaki - いくら手巻き - Sushi cuộn trứng cá hồi - Salmon Roe Hand Roll Xem lớn hơn

Ikura Temaki
Sushi cuộn trứng cá hồi

70,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Ikura Temaki - Sushi cuộn trứng cá hồi

Ikura Temaki - Sushi cuộn trứng cá hồi