Tobiko Temaki - とびこ手巻き - Sushi cuộn Trứng cá chuồn - Flying Fish Roe Hand Roll Xem lớn hơn

Tobiko Temaki
Sushi cuộn Trứng cá chuồn

65,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Tobiko Temaki - Sushi cuộn Trứng cá chuồn

Tobiko Temaki - Sushi cuộn Trứng cá chuồn