Unakyu Temaki - 鰻きゅう手巻き - Sushi cuộn lươn & dưa leo - Grilled Eel & Cucumber Hand Roll Xem lớn hơn

Unakyu Temaki
Sushi cuộn lươn & dưa leo

80,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Unakyu Temaki - Sushi cuộn lươn & dưa leo

Unakyu Temaki - Sushi cuộn lươn & dưa leo