California Temaki - カルフォルニア手巻き - Sushi Cuộn kiểu cali - California Hand Roll Xem lớn hơn

California Temaki
Sushi Cuộn kiểu cali

60,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

California Temaki - Sushi Cuộn kiểu cali

California Temaki - Sushi Cuộn kiểu cali