Gyuniku Maki - 牛肉巻き - Cơm cuộn bò nướng sốt teri - Grilled Beef Roll Xem lớn hơn

Gyuniku Maki
Cơm cuộn bò nướng sốt teri

96,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Gyuniku Maki - Cơm cuộn bò nướng sốt teri

Gyuniku Maki - Cơm cuộn bò nướng sốt teri