Unagi Oshi Sushi - 鰻押し寿司 - Sushi nén với lươn nướng - Grilled Eel Molded Sushi  Xem lớn hơn

Unagi Oshi Sushi
Sushi nén với lươn nướng

270,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Unagi Oshi Sushi - Sushi nén với lươn nướng

Unagi Oshi Sushi - Sushi nén với lươn nướng