Saba Oshi Sushi - さば押し寿司 - Sushi nén với cá saba ngâm giấm - Mackerel-vinegar Molded Sushi  Xem lớn hơn

Saba Oshi Sushi
Sushi nén với cá saba ngâm giấm

210,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Saba Oshi Sushi - Sushi nén với cá saba ngâm giấm

Saba Oshi Sushi - Sushi nén với cá saba ngâm giấm