Mushi Awabi - 蒸しあわび (5切) - Bào ngư Hấp Sashimi - Steamed Abalone Xem lớn hơn

Kajiki Sashimi
Cá cờ kiếm ăn sống

378,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Kajiki Sashimi - Cá cờ kiếm ăn sống

Kajiki Sashimi - Cá cờ kiếm ăn sống