Goten Sashimi - 刺身5種 (5種3切) - Sashimi 5 Loai Sashimi - 5 Kinds of Sashimi each 3 slice cutting Xem lớn hơn

Goten Sashimi
Sashimi 5 Loại Sashimi

350,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Goten Sashimi - Sashimi 5 Loại Sashimi

Goten Sashimi - Sashimi 5 Loại Sashimi