Zaru Soba (Cold) - ざるそば - Mì Soba với rong biển (Lạnh) - Cold Soba Xem lớn hơn

Zaru Soba (Cold)
Mì Soba với rong biển (Lạnh)

115,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Zaru Soba (Cold) - Mì Soba với rong biển (Lạnh)

Zaru Soba (Cold) - Mì Soba với rong biển (Lạnh)