Kue Kabuto Nabe - くえかぶと鍋 - Lẩu Đầu Cá mú - Grouper  jowl& Assorted Vegetable with Rice or Udon Noodle Xem lớn hơn

Kue Kabuto Nabe
Lẩu Đầu Cá mú

550,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Kue Kabuto Nabe - Lẩu Đầu Cá mú

Kue Kabuto Nabe - Lẩu Đầu Cá mú