CÁC MÓN RAU - VEGETABLES - 野菜

Rau củ quả + kho quẹt - 115.000đ

Vegetables in clay-pot

蒸し野菜盛りと魚醤油付けタレ

Rau muống xào tỏi ớt - 65.000đ

Stir-fried water morning glorry with garlic

空芯菜のニンニク炒め

Rau muống bào xào nước mắm - 65.000đ

Stir-fried of water morning glorry sliced with fish sauce

細切り空芯菜の魚醤(ヌクマム)炒め

Cà tím xào tỏi - 65.000đ

Stir-fried eggplant with garlic

茄子のニンニク炒め

Cà tím nướng mỡ hành với tôm khô - 65.000đ

Grilled eggplant with dried shrimp & onion sauce

焼き茄子の干し海老ネギソース

Cải thìa xào nấm đông cô - 65.000đ

Stir-fried pok-choy with Chinese mushroom

椎茸と青梗菜の炒煮

Cải rổ xào tỏi - 65.000đ

Stir-fried kale-leave with garlic

カイラン(芥藍菜)チャイニーズブロッコリーのニンニク炒め

Cải rổ xào sò điệp - 120.000đ

Stir-fried kale-leave with scallop

カイラン(芥藍菜)とホタテ炒め

Măng tây tươi xào tỏi - 85.000đ

Sauteed fresh asparagus with garlic

アスパラのニンニク炒め

Măng tây tươi xào sò điệp - 140.000đ

Sauteed fresh asparagus with scallop

アスパラとホタテ炒め

Măng tây tươi xào tôm - 160.000đ

Sauteed fresh asparagus with shrimp

アスパラと海老炒め