CÁ NƯỚC MẶN - SEA FISH - 海水魚

Cá mú đen - 690.000 đ

Black grouper

コモンハタ

Cá mú trân châu - 750.000 đ

Pearl giant grouper

マハタ

Cá mú sao chấm hông - 1.250.000 đ

Star pink grouper

ユカタハタ

Cá mú đỏ tự nhiên - 1.800.000 đ

Natural red grouper

赤ハタ

Cá mặt quỷ - 1.800.000 đ

Stone fish

おこぜ

Cá mập sữa - 600.000 đ

Baby shark

サメ

CHẾ BIẾN CÁC MÓN - TYPE OF DISHES - 調理種類

Cá ăn sống sốt Wasabi

Raw served wasabi sauce

刺身

Cá nướng muối ớt

Grilled with chili salt

塩とチリのグリル

Cá nướng giềng mẻ kiểu Hà Nội

Ha Noi style grilled with galangal & rice ferment

タイ生姜と甘酒麹のグリルハノイスタイル

Cá chiên sốt tỏi

Deep fried with garlic sauce

ニンニクソース揚げ

Cá chiên sốt hải sản

Fried with seafood sauce

海鮮ソース揚げ

Cá hấp xì dầu

Steamed with soya sauce

醤油蒸し

Cá hấp nấm đông cô

Steamed with Chinese mushroom

椎茸蒸し

Cá Hấp xí muội

Steamed with Plum sauce

話梅(甘干し梅)蒸し

Cá hấp chua cay kiểu Thái Lan

Steamed Thai style

タイスタイル蒸し