ỐC HƯƠNG - SWEET SNAIL - バイ貝 - 850.000 VNĐ/kg

Ốc hương nướng

Grilled Sweet snail

バイ貝のグリル

Ốc hương hấp gừng non

Steamed sweet snail with young ginger

バイ貝の生姜蒸し

Ốc hương hấp rượu Sake

Steamed sweet snail with Sake

バイ貝の酒蒸し

Ốc hương rang tiêu xanh

Fried sweet snail with green pepper

バイ貝の生胡椒焼き

Ốc hương xào saté

Stir-fried sweet snail with satay sauce

バイ貝のサテーソース炒め

Ốc hương nướng sốt bơ tỏi

Grilled sweet snail with butter garlic sauce

バイ貝のニンニクバター炒めỐC TÙ VÀ BÔNG - GIANT STAIR SHELL - ツブ貝 - 950.000 VNĐ/kg

Luộc biểu diễn tại bàn

Performing boiled at the table

ツブ貝のボイル(卓上調理)

Nướng mù tạt với nấm đông cô

Grilled mustard with Chinese mushroom

ツブ貝と椎茸のマスタード焼き

Xào satế với rau cải

Stir-Fried with satay sauce & vegetables

ツブ貝と野菜のサテー炒め

Tần sâm

Braised with ginseng

ツブ貝と高麗人参スープ