SÚP - SOUP - スープ

Súp tổ yến - 650.000 đ

Bird' Nest soup

燕の巣のスープ

Súp vi cá càng cua - 850.000 đ

Shark- fin soup with crab claw

フカヒレと蟹内子のスープ

Súp vi cá bào ngư - 950.000 đ

Shark- fin soup with abalone

フカヒレとアワビのスープ

Súp vi cá đặc biệt - 1.200.000 đ

Special shark-fins soup

特別フカヒレスープ

Súp vi cá thượng hạng - 2.000.000 đ

Top-ranking shark- fins soup

高級フカヒレスープ

Súp măng tây cua gạch - 95.000 đ

Asparagus soup with crab roe

アスパラと蟹身のスープ

Súp hải sản với đậu hủ non - 85.000 đ

Young tofu soup with seafood

海鮮(烏賊、海老、帆立)と豆腐のスープ

Súp tôm kem tươi - 85.000 đ

Shrimp soup with cream

海老の生クリームスープ

Súp tôm chua cay- 95.000 đ

Tom Jum krung (Thai style)

海老の甘辛酸味スープ

Súp tôm càng nguyên con chua cay - 295.000 đ

Tom Jum with whole king prawn

手長海老と袋茸、レモングラスの甘辛酸味スープ

Canh hải sản bổ dưỡng (cho 4 người ăn)- 380.000 đ

Nutrition seafood broth (for 4 persons)

滋養強壮海鮮スープ

Súp Miso (cho 1 người ăn)- 75.000 đ

Miso Soup (for 1 person)

味噌汁

Súp Rong biển - 75.000 đ

Wakame soup

ワカメスープ