SUSHI - 寿司類

Sushi thập cẩm - 325.000 đ

Matsu assorted sushi (10 pcs Sushi, 1 rolled Sushi)

松寿司盛り合わせ(寿司10個、巻き1本)

Sushi thập cẩm - 260.000 đ

Take assorted sushi (8 pcs Sushi, 1rolled Sushi)

竹寿司盛り合わせ(寿司8個、巻き1本)

Sushi trứng cá hồi - 115.000 đ

Sushi salmon roe (2 pcs)

イクラ寿司(軍艦寿司2個)

Sushi trứng cá chuồn - 75.000 đ

Flying fish roe (2 pcs)

とび子寿司(軍艦寿司2個)

Sushi sò đỏ - 105.000 đ

Surf clam(2 pcs)

北寄貝寿司(2個)

Sushi cá mồi ép trứng - 85.000 đ

Herring roe vinegared (2 pcs)

子持ちにしん寿司(2個)

Cơm cuộn kiểu Cali - 30.000 đ

California roll

カリフォルニア巻き

Cơm cuộn với lươn và bơ - 252.000 đ

Grilled eel and avocado roll

うなぎアボカド巻き

Cơm cuộn thập cẩm(4 pcs)- 170.000 đ

Thick roll

太巻き

Cơm cuộn cá hồi chiên tempura(8 pcs) - 126.000 đ

Salmon tempura roll

サーモンネギ巻き天ぷら

Cá hồi cuộn cơm(8 pcs) - 95.000 đ

Roll salmon with steamed rice

サーモン巻き

Cá Ngừ cuộn cơm(8 pcs)- 95.000 đ

Roll tuna with steamed rice

鉄火巻き