Request a table successfully! We will contact you later if need. Thank you.
Reservation
Reservation
Menu Vi Bien - Umi
MENU
VI BIEN - UMI
WELCOME
MENU UMI SEAFOOD
MENU
UMI SEAFOOD

Hệ thống Nhà Hành nhật Umi - Hệ thống Nhà Hàng nhật Sushi World - Hệ thống của Siêu thị nhật Akuruhi

www.umi.com.vn -   www.sushiworld.com.vn -  www.akuruhi.com - Hotline: 0908 834 310

UMI Tp.Hồ Chí Minh

03 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q1, HCM

Tel: 08 - 3822 4552 - Fax: 08 - 3822 4548